Anmälan till Viking 3D Games - 2019-06-30

Tävlingsanmälan - Viking 3D Games

Anmälan || Ändra || Avanmäla
Välj klubb:
           Sök eller välj klubb
Finns inte klubben med? kryssa i här
Klubbnamn: Skriv med förkortning, exempel blir bågskytteklubb BK eller BSK
Land:          
Måste välja "Finns inte med" (överst) i valen ovanför för att kunna ange annan klubb!
Mailadress för bekräftelse och kontakt: bekräftelse på anmälan skickas till denna adress, fylls ingen i så får man bara bekräftelse här på sidan efter anmälan, egna mailadresser på skyttarna skickas ingen specifik bekräftelse ut till.